Επιγραφές από την αρχαία Αλυζία


Γράφει η κα Παρασκευή Σιδερά – Λύτρα.

Εισαγωγικά αναφέρω, ότι το κείμενο που ακολουθεί το είχαμε γράψει από κοινού ο Αλέξανδρος Σιδεράς και εγώ και το είχαμε πρωτοδημοσιεύσει στην εφημερίδα ΑΛΥΖΙΑ το 2002. Επειδή το περιεχόμενο αναφέρεται στην παλαιά ιστορία του τόπου μας, θεωρώ ότι δεν χάνει την επικαιρότητά του και θα διαβαζόταν με ενδιαφέρον και από τους νεότερους ή και από όσους στην αντίληψη των οποίων δεν είχε υποπέσει τότε – Το επαναδημοσιεύω με τη σκέψη μου στον Αλέκο.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS