Επειδή από τους γνωστούς πρόθυμους, είτε αποσιωπάται η σπουδαιότητα για την κοινωνία των όσων εξαγγέλθηκαν από τον Αλ. Τσίπρα στην ΔΕΘ, είτε γίνεται μεγάλη προσπάθεια χυδαίας παραπληροφόρησης, παραθέτουμε τα μέτρα και την δημοσιονομική επίπτωσή τους στον κρατικό προϋπολογισμό.

Επειδή από τους γνωστούς πρόθυμους, είτε αποσιωπάται η σπουδαιότητα για την κοινωνία των όσων εξαγγέλθηκαν από τον Αλ. Τσίπρα στην ΔΕΘ, είτε γίνεται μεγάλη προσπάθεια χυδαίας παραπληροφόρησης, παραθέτουμε τα μέτρα και την δημοσιονομική επίπτωσή τους στον κρατικό προϋπολογισμό…..

The post Επειδή από τους γνωστούς πρόθυμους, είτε αποσιωπάται η σπουδαιότητα για την κοινωνία των όσων εξαγγέλθηκαν από τον Αλ. Τσίπρα στην ΔΕΘ, είτε γίνεται μεγάλη προσπάθεια χυδαίας παραπληροφόρησης, παραθέτουμε τα μέτρα και την δημοσιονομική επίπτωσή τους στον κρατικό προϋπολογισμό. first appeared on ΞηρόμεροNews.