Επείγον για αίμα ομάδα αίματος της 0 Rhesus + (Ρέζους θετικό), αλλά κάνει και η ομάδα 0 Rhesus – (Ρέζους αρνητικό).

Θερμή παράκληση προς τους Ξηρομερίτες της Αθήνας.
Επειδή η γυναίκα μου έκανε μια ορθοπεδική εγχείρηση στο ΚΑΤ στην Αθήνα και παρουσίασε μια επιπλοκή και πρέπει να κάνει δεύτερη εγχείρηση, ενώ έχουμε δώσει αίμα και υπάρχει το δικό μας απόθεμα στο Νοσοκομείο, δεν έχει την ομάδα αίματος της 0 Rhesus + (Ρέζους θετικό), αλλά κάνει και η ομάδα 0 Rhesus – (Ρέζους αρνητικό).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..