Εξοικονομώ: “Τα παράλογα” στο πρόγραμμα που φτιάχνουμε τα σπίτια μας

Η δημοσίευση του οδηγού για το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2021 ήταν να γίνει το Νοέμβριο.

Έγινε το Δεκέμβριο.
Στις 13 του ίδιου μήνα άνοιξε και η πλατφόρμα……