Ενοποιημένες πληροφορίες για τον Covid 19.

Αστακός 8.4.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
Όλες οι πληροφορίες για τον ιό Covid 19, συγκεντρωμένες με ενιαίο τρόπο σε ένα φιλικό προς τον χρήστη site. Βρείτε την πληροφορία που αναζητάτε εύκολα και γρήγορα στο link: https://covid19.gov.gr/?fbclid=IwAR0iNmL9IPDnkWES3oslpuIGswxvP0JBJTfhbFExvRZNL0aHyQNS1ZCQ_5o

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS