Ενημέρωση για την δημιουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών ( Π.Ο.Α.Υ. )Γράφει ο Κομπλίτσης Αποστόλης, ΑΚΑΡΝΑΝΑΣ

Φίλες και φίλοι ξηρομερίτες, χαιρετίζω μία ακόμη εκδήλωση ενημέρωση της επιτροπής αγώνα για τις υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή μας και θα ήθελα να ακουστούν δύο κουβέντες και από εμένα……