Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων.

 

Κτηματολόγιο 
Αστακός 15.6.2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
 
 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με την με αριθμ. 185/10/26-05-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο ορίστηκε η 14η Ιουνίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων επί των ακινήτων που βρίσκονται στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς ΟΤΑ:…..

The post Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων. first appeared on ΞηρόμεροNews.