Στην υπογραφή τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης προχώρησαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείωνκαι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Ανοικτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός(Escrow Account) που απευθύνεται σε μικρομεσαίους – δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Με την σύμβαση ενεργοποιείται ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός για τρεις δράσειςεπιχειρηματικότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»που είναι οιεξής:
  • «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2018».
  • «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019».
  • «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ