ΕΝΑΣ ΧΤΙΚΙΑΡΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : Γράφει ο Άρης Μπιτσώρης …

Πρώτα έστελνε η Κασκάρκα χάδια αύρας αλμυρά 

κι ο καρντάσης ο Βαρδάρης τα λεβέντικα φιλιά. 
Τώρα απ’ τις καμινάδες βγαίνουν γλώσσες μοχθηρές 
και απόβλητα λιμνάζουν σε υγρές χωματερές. …