ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ από την Κινηματογραφική Λέσχη Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 , στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ

Η κινηματογραφική λέσχη συνεχίζοντας τις προβολές της,

την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 , στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ θα προβάλει την ταινία :
ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ…..