Ελληνική Λύση: «Αποκλεισμένο το χωριό Βλυζιανά του Δ. Ξηρομέρου»

Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2148/11-1-2022 σχετικά με το θέμα «Αποκλεισμένο το χωριό Βλυζιανά του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας»……