«Ελλάδα 2.0»: Τα περιβαλλοντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης – Οι 16 βασικές προτεραιότητες.


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα όσον αφορά τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, το νέο ειδικό χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, θέματα που έχουν ανακύψει στην περιοχή μας 
Περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να διατεθούν για την «Πράσινη Ανάπτυξη» της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς η προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, αλλά και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν βασικές προτεραιότητες του νέου εθνικού σχεδίου για την αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της Ελλάδας στην μετά-Covid εποχή.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..