Εκκίνηση διαδικασιών διοργάνωσης του 1ου κολυμβητικού διάπλου «Μύλος Κάστρο Καλάμου (Μπένελόρδου) – Φάρος Μύτικα», απόστασης 1587 μέτρων.

Με την απόφαση του υπ’ αριθμόν 387/2.7.2021 (δείτε εδώ), το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στον Δήμο Ξηρομέρου», ξεκίνησε τις διαδικασίες διοργάνωσης του 1ου κολυμβητικού διάπλου «Μύλος Κάστρο Καλάμου (Μπένελόρδου) – Φάρος Μύτικα», απόστασης 1587 μέτρων, ο οποίος λόγω covid ματαιώθηκε πέρυσι το Καλοκαίρι.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..