ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ -ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ Κ’ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΟ