Εκδήλωση του Ομίλου Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ, που θα γίνει τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 με θέμα: «Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας»

Προς Δημοσιογράφους και ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας
Διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΚΤΙΔΑΣ
Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, ώρα 19.00

Αγαπητοί κ.κ. Δημοσιογράφοι,
Σας ενημερώνουμε, ότι ο Όμιλος Πολιτικής Σκέψης & Δράσης ΑΚΤΙΔΑ διοργανώνει, την Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 19.00, διαδικτυακή εκδήλωση – συζήτηση, με θέμα: «Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας»……