Εκδήλωση στο Caravel για ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας: Δεκατέσσερα Videos από το φίλο Σπύρο Μπενέκο, διαχειριστή του Blog ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ και πέντε videos από τον φίλο Γάκια Τσέλιο, διαχειριστή του Blog ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS.

Δεκατέσσερα videos από το φίλο Σπύρο Μπενέκο, διαχειριστή του Blog ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ και πέντε videos από το φίλο Γάκια Τσέλιο, διαχειριστή του ΞΗΡΟΜΕΡΟ NEWS. Πρόκειται για τις δια ζώσης ομιλίες στην αίθουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ Σπύρο και Γάκια για την πολύπλευρη ενημέρωση και για την εξαιρετική δουλειά σας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..