Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό.

Απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στη Λαογραφία. Πρόκειται για μελέτη βραβευμένου λαογραφικού υλικού από την Ακαδημία και το Παν/μιο Αθηνών για την περιοχή (Ξηρόμερου, Αιτωλίας, και Αλυζίας).
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί φιλολογίας, κοινωνιολογίας, γλωσσικών ή ανθρωπιστικών σπουδών.
Τηλ.: 210-6469666 & 6982059755. Αποστολή CV: nosos@otenet.gr