Εικόνες από τη καθίζηση εδάφους στη Μπαμπίνη

 Μπαμπίνη δείτε σημερινές εικόνες από την καθίζηση εδάφους οικία συγχωριανή μας βρίσκεται στο αέρα …..