ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ”ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

(κατ’ άρθρο 227 του ν. 3852/2010)

– του Απόστολου Πανταζή του Νικολάου, δημοτικού συμβούλου Δήμου Ξηρομέρου, κατοίκου Αστακού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, ……

Διαβάστε Περισσότερα…