Εκλογικη Περιφερεια
Αιτωλοακαρνανίας

Τελευταία ενημέρωση
8/7/2019, 16:14
Ενσωμάτωση
100,00 
Συμμετοχή
56,11
Ενσωμάτωση σταυρών
90,85 
Τα αποτελέσματα σταυρών υποψηφίων είναι ενδεικτικά
Ποσοστό
Ψήφοι
40,93 
55.429
22.607
17.667
12.309
8.914
8.366
6.739
2.453
1.682
1.531
33,92 
45.930
14.703
12.937
8.336
4.279
4.180
4.084
2.392
2.379
1.628
10,24 
13.872
3.827
3.551
2.576
2.101
1.645
1.473
990
585
577
4,93 
6.670
2.098
1.534
917
763
586
582
441
415
307
2,75 
3.722
1.942
972
367
304
217
159
145
108
2,12 
2.868
481
412
374
294
283
222
153
1,68 
2.279
557
470
365
282
198
163
155
0,88 
1.195
493
0,75 
1.020
156
153
6 ακόμα υποψήφιοι …

0,43 
585
121
77
5 ακόμα υποψήφιοι …

0,37 
505
192
0,33 
445
89
70
4 ακόμα υποψήφιοι …

0,28 
379
61
55
49
49
39
33
15
14
0,21 
285
83
63
7 ακόμα υποψήφιοι …

0,09 
124
34
24
22
0,05 
69
20
0,03 
34
12

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews