ΕΕΛ: ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.23.05.2023

Αθήνα, 13/5/2023

Εκλεκτά μέλη του Δ.Σ. και μέλη της ΕΕΛ.

Η παρουσία μου γίνεται δύσκολη πλέον στην Εταιρία και στο Δ.Σ. Λόγοι υγείας και κούρασης δεν μου επιτρέπουν να συμμετέχω στο Δ.Σ. και ΕΕΛ…… ως εκ τούτου, οφείλω να σας ενημερώσω, ότι θεωρώ αναγκαία την παραίτηση μου . Η παρουσία μου- έως τώρα- εκτιμώ ότι υπήρξε για την ΕΕΛ και για μένα προσωπικά πολύ θετική. Προσέφερα Έργο -λειτουργικό -πολλών ετών και έλαβα πολύ εκτίμηση και αγάπη φίλων και μελών της ΕΕΛ, το Δ.Σ. ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει την προβολή της Ιστορικής μας Εταιρίας, και στο κοινωνικό και στο Λογοτεχνικό μας χώρο. Εύχομαι να πράξετε έργο θετικό και ωφέλιμο συνεχίζοντας την Ιστορική της διαδρομή. Σας ευχαριστώ για την πολυετή συνεργασία μας.

Τέως Πρόεδρος και νυν Αντ/δρος ΕΕΛ.

Παύλος Ναθαναήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ 23 / 05 / 2023,

Σήμερα στις 23 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, οδός Γενναδίου αριθμ. 8 και Ακαδημίας, 7ος όροφος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ αυτής με θέματα, όπως η πρόσκληση. Παρόντες άπαντες.

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καρούσος, εισηγήθηκε ότι μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου Παύλου Ναθαναήλ με αρ. Πρωτ. 95152 (17-05-2023) και κατόπιν αιτήματος του Προέδρου για ανασύνθεση του Δ.Σ. με αρ. Πρωτ. 95150 (23-05-2023),θα πρέπει να γίνει ανασύνθεση του Δ.Σ. Μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου Παύλου Ναθαναήλ, εκλήθη ο πρώτος αναπληρωτής ο κ. Αυγερινός Ανδρέου .

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία και εξελέγη νέος Αντιπρόεδρος- Γιώργος Μαρινάκης, και νέος Γενικός Γραμματέας- Αυγερινός Ανδρέου οι οποίοι θα ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά κατά το Καταστατικό.

Κωνσταντίνος (Κώστας) Καρούσος, Πρόεδρος.

Γιώργος Μαρινάκης, Αντιπρόεδρος.

Αυγερινός Ανδρέου, Γενικός Γραμματέας.

Ελένη Κοντόζογλου – Συκά, Ταμίας.

Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γεν. Έφορος.

Γιάννης Βέλλης, Ειδικός Γραμματέας.

Σπύρος Αυλωνίτης, μέλος.

Κούρβας Παναγιώτης, μέλος.

Γεώργιος Σταυράκης, μέλος.

Ακριβές απόσπασμα, αυθημερόν.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΕΛ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της ΕΕΛ

Κωνσταντίνος Καρούσος                                                        Αυγερινός Ανδρέου