Εδώ και 5 χρόνια λείπει η πληροφοριακή πινακίδα στη διασταύρωση του Μύτικα στον «Βορό».

Η πινακίδα όταν υπήρχε στη θέση της.
Μας ενημέρωσε αναγνώστης μας Μυτικιώτης και πραγματικά δεν το είχαμε παρατηρήσει. Εδώ και 5 χρόνια, η μεγάλη πινακίδα που συναντούσες βγαίνοντας από τον Μύτικα στη διασταύρωση στο «Βορό», δεν υπάρχει και κανένας δεν μπορεί να ξέρει προς ποια κατεύθυνση να κινηθεί στη διασταύρωση.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..