Πρέπει να ήταν το 1992, όταν περνούσα ένα ακόμη παιδικό καλοκαίρι με την οικογένειά μου στη Λευκάδα. Προφανώς ελλείψει σοβαρότερων προβλημάτων, το «μακεδονικό» είχε αναδειχθεί σε μείζον θέμα συζήτησης που απασχολούσε το δημόσιο διάλογο. Πέρα…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: «Εγώ πάντως Αποστόλη μόνο δυο κράτη αναγνωρίζω: Τη Γερμανία και το Αγρίνιο»!