Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου εγκρίθηκε το πρακτικό 
ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου από 20/02/2018,του εργου 
»Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κανδήλας» 

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου του άνω έργου στην εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 13,00 %. 

Τα μέλη της επιτροπής εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο Ξηρομέρου για την υπογραφή
του σχετικού συμφωνητικού.

Άρθρο από:vlyziana news