Εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη για το Νομικό Πρόσωπο.

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το Σχέδιο Ετήσιας Δράσης και ο Προϋπολογισμός για το έτος 2020, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στον Δήμο Ξηρομέρου».
Δείτε εδώ και εδώ τα επίσημα έγγραφα.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS