Εγκρίθηκε το αίτημα για πρόσληψη δύο ατόμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομέρου.

Εγκρίθηκε με σημερινή απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ξηρομέρου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’)
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.