Εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης για γενναία χρηματοδότηση 2.558.000 €, κατόπιν μελετών και προτάσεων του Δήμου Ξηρομέρου, από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για σημαντικά έργα υποδομής στον Δήμο Ξηρομέρου.

Με χθεσινή ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σημερινή ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ απ’ όπου το αλιεύσαμε, ο Δήμος Ξηρομέρου προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ένα πολύ μεγάλο ποσό για έργα υποδομής. 
Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου του Δήμου Ξηρομέρου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 10-11 & 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», προϋπολογισμός: 2.558.000 €, στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτους 2022».
Ο Δήμος Ξηρομέρου υπέβαλλε ολοκληρωμένες προτάσεις, για πολύ σημαντικά έργα υποδομής στις Κοινότητες που επλήγησαν από θεομηνίες, κάτι που μπορείτε να δείτε και στο επίσημο έγγραφο που επισυνάπτουμε και ετοιμάζεται να εισπράξει πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, πρωτόγνωρες στην ιστορία του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου από το 2011.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..