Εγκρίθηκαν νέες κορωνοενισχύσεις 31,5 εκατ. ευρώ Θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Αποζημιώσεις ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή……