Εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος και ξεκίνησε το έργο της προμήθειας – τοποθέτησης, νέου ηλεκτρολογικού υλικού στον κεντρικό πεζόδρομο του Μύτικα και στο παραλιακό του μέτωπο.

Εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος και ξεκίνησε στον Μύτικα το έργο της  προμήθειας – τοποθέτησης καινούργιου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΥΤΙΚΑ», προϋπολογισμού δαπάνης 69.942,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..