ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ.

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόνιτσα 08/01/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 261 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Δ/νση: Βόνιτσα -30002 
Τηλ: 2643360116-117 ΠΡΟΣ: 
FAX: 26430-22556 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
Πληρ: Λ.Πρωτόπαπα Υποκατάστημα Πάτρας 
Mail: dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 
Τ.Κ. 26441, Πάτρα 
1. Περιφερειάρχη 
κ. Φαρμάκη Νεκτάριο 
2. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών 
& Έργων 
κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο 
3. Επικεφαλείς Περιφερειακών 
Παρατάξεων 
4.Δ/ντή Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, 
5. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Θέμα: «Κατεπείγουσα αποκατάσταση Πρανούς στη θέση « Όχθια» Παλαίρου »…..