Δ/Κ ΑΣΤΑΚΟΥ «Ψήφισμα στήριξης για την απόλυση των εργαζομένων ΝΗΡΕΑ Α.Ε.».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ                Αστακός 20.6.2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
Η Κοινότητα Αστακού πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου με μοναδικό θέμα: «Ψήφισμα στήριξης για την απόλυση των εργαζομένων ΝΗΡΕΑ Α.Ε.».
Ομόφωνα καταλήξαμε στο παρακάτω ψήφισμα:
«Όλη η κοινωνία του Αστακού, πληροφορήθηκε ξαφνικά ότι εργαζόμενοι φύλακες στις ιχθυοκαλλιέργειες του ΝΗΡΕΑ απολύονται και έτσι αυτοί και οι οικογένειές τους βρίσκονται, κυριολεκτικά στον αέρα.
Ως Τοπική Κοινότητα, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για την τοπική μας κοινωνία.
Ζητάμε την παραμονή των συνανθρώπων μας στις δουλειές τους, για να επιστρέψει η ηρεμία στις οικογένειες τους και στη ζωή τους ή σε περίπτωση μη ανάκλησης της απόφασης, η νέα εταιρεία φύλαξης να ενσωματώσει στο δυναμικό της τα άτομα που πρόκειται να απολυθούν.»
Η Πρόεδρος της Κοινότητας
Αρετή Γριτσίπη
Τα μέλη
Δράκα Χρυσούλα
Βασίλας Γεώργιος
Κοντοζήσης Αθανάσιος
Παπαϊωάνου Ευάγγελος
Γενάρη Χρυσάνθη
Παπαζώη Ευτυχία

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ