Δύο αγροτικοί ιατροί στο Κ.Υ. Μύτικα με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα. Στο Π.Ι. Αρχοντοχωρίου και στο Π.Ι. Καστού.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας σήμερα στις 4 Μαρτίου 2022 τα προσωρινά αποτελέσματα (ελπίζουμε να γίνουν και οριστικά), της πρόσκλησης για δήλωση αγροτικών ιατρείων που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2022.
Η ευχάριστη είδηση είναι ότι με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα, στο Π.Ι. Αρχοντοχωρίου έρχεται αγροτικός γιατρός όπως και στο Π.Ι. Καστού.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..