Δωρεά από τον Πρόεδρο της Παπαδάτου

Τοποθέτηση τέρματος – γκολπόστ στο Δημοτικό Σχολείο Ρίβιου, μετά από παρέμβαση – δωρεά του Προέδρου Παπαδάτου κου Γαλαζούλα Αποστόλη.