Δωρεάν παραχώρηση πλυντηρίου κάδων από τον όμορο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, προς τον Δήμο Ξηρομέρου.

Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, που ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σήμερα 25-2-2022, εγκρίνεται η δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, πλυντηρίου κάδων στο Δήμο Ξηρομέρου , σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου τμήματος.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..