Δυσθεώρητο το ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ για το 2022.

Της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη.
Επιφυλακτικοί οι Δήμαρχοι απέναντι στην κυβερνητική δέσμευση για έκτακτη επιχορήγηση 350 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του τέλους ταφής απορριμμάτων.
Η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δήμων θέτει τους αιρετούς μπροστά στην ανάγκη επίλυσης άλλης μιας δύσκολης εξίσωσης για την διευθέτηση του συνολικού λειτουργικού κόστους σε συνάρτηση με τα περιορισμένα οικονομικά των ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς η τακτική κρατική επιχορήγηση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, που είναι ήδη επιβαρυμένες από τις αυξημένες έκτακτες δαπάνες και λόγω του κορωνοΐου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..