Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με 20 εκθέτες στην “FOOD EXPO 2022”

Είκοσι εκθέτες συμμετείχαν στο ελκυστικό περίπτερο που δημιούργησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση FOOD EXPO 2022, το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός Τροφίμων και Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες του είδους της διεθνώς, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 12-14 Μαρτίου 2022 στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα……..