ΔΡΟΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ: Ψεύδη και πεταμένο δημόσιο χρήμα!

Απαντώντας στην από 29 Μαΐου δημόσια κριτική μου για το δρόμο του Λούρου, η περιφερειακή αρχή μια μέρα μετά, μεταξύ άλλων, ανέφερε:….

The post ΔΡΟΜΟΣ ΛΟΥΡΟΥ: Ψεύδη και πεταμένο δημόσιο χρήμα! first appeared on ΞηρόμεροNews.