Δράση Streetwork για την αντιμετώπιση Καύσωνα από τις Δομές Αστέγων Δήμου

Οι Δομές Αστέγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου συμμετέχουν στην προσπάθεια προστασίας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τον καύσωνα με την εντατικοποίηση της Υπηρεσίας Streetwork τη Πέμπτη 24/06/2021 και Παρασκευή 25/06/2021…..