Δράση προσομοίωσης με θέμα την έμφυλη βία και την ισότητα των φύλων από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας φιλοξένησε δράση προσομοίωσης με θέμα την έμφυλη βία που συνδιοργάνωσε το
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης με τα σχολεία του προγράμματος, Πρέσβεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: ΕΕΕΕΚ Ναύπακτου, ΓΕΛ Βούναργου Ηλείας, ΓΕΛ Ρίου, 5ο ΓΕΛ
Πάτρας, 13ο ΓΕΛ Πάτρας, Γυμνάσιο Ρίου, Ιδιωτικό Λύκειο θεμέλιο και το ΕΠΑ.Λ.
Κάτω Αχαΐας που ανέλαβε και το συντονισμό της δράσης ……
Διαβάστε Περισσότερα…