Δράσεις καλλωπισμού – καθαρισμού δέντρων από την Α’ τάξη του Καραμούζιου Γυμνασίου Αστακού.

Πηγή: Σελίδα Facebook της Προέδρου
Κοινότητας Αστακού Αρετής Γριτσίπη.
Οι μαθητές της Α’ τάξης του Καραμούζειου Γυμνασίου Αστακού, πραγματοποίησαν δράσεις, στο πλαίσιο του μαθήματος των Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
Οι δράσεις σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και Δήμο Ξηρομέρου, που πρόσφερε το κατάλληλο εξοπλισμό, επικεντρώθηκαν στον καλλωπισμό – καθαρισμό των δένδρων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..