Δράσεις καθαριότητας στον Αστακό.

Πηγή: Σελίδα Facebook της Προέδρου
Κοινότητας Αστακού Αρετής Γριτσίπη.

Δήμος Ξηρομέρου – Τοπική Κοινότητα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την πόλη μας.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..