Δράσεις ευπρεπισμού στο Βάρνακα.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κοινότητας Βάρνακα.
Δήμος Ξηρομέρου. Δράσεις ευπρεπισμού στο Βάρνακα. Περιμένοντας το Πάσχα.