Δράσεις ευπρεπισμού στη Κοινότητα Αστακού.

Πηγή: Σελίδα Facebook της Προέδρου
Κοινότητας Αστακού.
Η προσπάθειες συνεχίζονται για την πόλη μας. Καθαρισμός, κλάδεμα, καλλωπισμός ακτών.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..