Δράσεις ευπρεπισμού στην είσοδο του Μύτικα από τον ”Βορό”.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κοινότητας Μύτικα.

Παρέμβαση καθαρισμού στην είσοδο του Μύτικα. Καλό μήνα και από εμάς!!

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..