Δράσεις ευπρεπισμού στην Αγία Τριάδα Μύτικα Αιτ/νίας.

Πηγή: Σελίδα Facebook Προέδρου
Κοινότητας Μύτικα.
Παρέμβαση καθαρισμού στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..