Δράσεις επισκευής ηλεκτροφωτισμού στην Κανδήλα.

Πηγή: Σελίδα Facebook Αντιδημάρχου
Έργων Βασίλη Πολύζου.
Συντήρηση και αποκατάσταση, δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο κέντρο της Κανδήλας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..