Δικαίωμα δωρεάν εγκατάστασης και λειτουργίας λήψης δορυφορικού ψηφιακού σήματος τηλεόρασης.

 

Αστακός, 18.02.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Σας ενημερώνουμε πως οι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω Οικισμών ή Κοινοτήτων του Δήμου, δικαιούνται δωρεάν δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση:….