Διευρύνθηκαν Οι Αρμοδιότητες Του Αντιδημάρχου Μεσολογγίου, Νίκου Καραπάνου


Επιπλέον καθήκοντα και  αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Αντιδήμαρχος, Νίκος Καραπάνος αφού μετά την  αποπομπή του Σπύρου Διαμαντόπουλου  ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος του ανέθεσε και τον τομέα πολεοδομικού σχεδιασμού.
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 1160/2019 απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θητεία από 2-9-2019 έως και 1-9-2020Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
α) Τροποποιεί-συμπληρώνει την αριθ. 1160/2019 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με θητεία από 2-9-2019 έως και 1-9-2020-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» και ειδικότερα ως  προς το σκέλος του Γ μέρους αυτής, που αφορά τον Καραπάνο Νικόλαο του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχο θεμάτων Πρόνοιας και Τοπικής Ανάπτυξης στον οποίο μεταβιβάζει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού
β) Κατά λοιπά ισχύει η αριθ. 1160/2019 /2-9-2019 απόφαση Δημάρχου

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/