Διακοπή υδροδότησης σε τμήμα του οικισμού του Αστακού.

Ημερομηνία, 02/07/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές παλιό Χοβολιό, οικισμός Γυφτοκάλυβα και οικισμός Λούτσαινα, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στο δίκτυο ύδρευσης στη θέση δεξαμενή Αστακού.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..