Διαδρομές, Μάρτιος 2022 Γράφει ο Κομπλίτσης Αποστόλης


Γράφει ο Κομπλίτσης Αποστόλης


Γάμος αλά… όπως παλιά. Μια διαδρομή από τα παλιά έως το σήμερα με τη βοήθεια από παλιές γραφές που τις περισσότερες φορές είναι εκείνο που μας κάνει να γνωρίζουμε από που προερχόμαστε, πως ζούσαν και διαβίωναν οι προηγούμενες γενιές……